The Muppets van Liliane

Tegenwoordig kun je met een volle spaarkaart bij de Albert Heijn (AH) allemaal poppen uit de Muppetsserie krijgen. Zoals Kermit de Kikker en Miss Piggy. Natuurlijk leuk voor kinderen. Dan kunnen ze de knotsgekke avonturen van de Muppets naspelen. De poppen zijn zo populair dat ze bijna uitverkocht zijn. 

Maar hey! In het basisonderwijs rukken de poppen nu ook op. Andere poppen, dat wel. Je ziet er steeds meer poppenvilla’s. Als het kind met de bewoners wat knotsgekke avonturen uithaalt, zijn de rapen gaar. Wat de villa’s zijn bedoeld om – houd je vast, want het is lelijke taal –  “vroegsignalering van kindermishandeling te detecteren”.

Ontwerpster Liliane Limpens is er vrij zeker van op haar site (http://www.vroegsignaleringmetpoppenvilla.nl/):  “[k]inderen die opgaan in het poppenspel kunnen aan oplettende leerkrachten [subtiele] signalen van nood afgeven.” En verder schrijft ze dit: “[Kinderen] hoeven niet persoonlijk te verraden of te ontmaskeren, dat doen de poppen voor hen. Kinderen kunnen zo gesignaleerd en/of geholpen worden als ze stille slachtoffers zijn van kindermishandeling/huiselijk geweld.” Het achterliggend idee is dat kinderen via de poppen “signalen afgeven” als er iets niet pluis is “in hun thuissituatie”. Oftewel: de poppen zijn geschikt om te laten zien dat kinderen mishandeld of misbruikt worden. Voor wie niet gehinderd wordt door enig kennis van zaken, mag het allemaal koosjer klinken. Vooral slachtoffertjes die nog niet goed kunnen praten, zouden op deze manier iets van hun achtergrond kunnen duidelijk maken. Het idee is allang achterhaald. In de jaren ’90 is er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van poppen en of ze er inderdaad voor zorgen dat kinderen meer accuraat worden in hun rapportages. De conclusie: poppen maken kinderen praatgraag. Ze komen met meer juiste, maar ook met meer onjuiste details over “de thuissituatie” (zie bijv. http://psycnet.apa.org/journals/xap/6/1/74/). Dit komt omdat zulke poppen speel- en fantasiegedrag uitlokken bij kinderen waardoor ze dus zowel accurate als foutieve details opnoemen of aanwijzen.  Deze bevindingen hebben er toe geleid dat in Nederland het gebruik van poppen tijdens het politieverhoor van jonge getuigen of slachtoffers wordt afgeraden. Het zou goed zijn als basisscholen nog eens naar dit advies kijken.

Of nog beter: Liliane Limpens en de basisscholen die al gebruik maken van haar poppen zouden het materiaal naar de AH kunnen brengen. Voor een nieuwe ronde Muppets met knotsgekke avonturen.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

13 reacties op The Muppets van Liliane

 1. Geachte heer Otgaar,

  De marktwaarde van uw populistische AH-column* zou bij Action beter tot haar recht komen, zo zou ik kunnen opmerken.
  Dat doe ik evenwel niet.

  Graag zou ik van u vernemen of | op welke wijze u kinderen in nood èn in loyaliteitsstrijd zou vroegsignaleren.
  Ik nodig u uit om dit in een persoonlijk gesprek te doen | een ontmoeting tussen een sloper en een bouwer kan subliem werkmateriaal opleveren.

  Wellicht kunt u, in casu de sectie Forensische Psychologie van de Universiteit Maastricht, een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een buitengewoon verantwoorde pedagogische methode.
  De stille kinderen-slachtoffers en de professionals in het basionderwijs, de vrouwen- en de kinderopvang schreeuwen hier – wereldwijd – om.
  Zo kan het draagvlak onder de nieuwe Nederlandse wet Meldcode huiselijk geweld | kindermishandeling aan kracht winnen.
  Deze wet is op 01.01.2012 in werking getreden en geldt voor alle professionals die met kinderen werken, met dank aan wijlen prof. dr. Dries van Dantzig

  Ik hoop binnenkort van u te horen.

  Een vriendelijke groet,
  Liliane M.E.M. Limpens
  designer | director LILIANE BV
  http://www.liliane.eu

  • Henry Otgaar zegt:

   Geachte mevrouw Limpens,

   Hartelijk dank voor uw reactie op mijn blog. Ik ben zeker bereid om hierover een keer te praten. Meerdere collega’s van mij hebben expertise op het gebied van signalering van bijvoorbeeld mishandeling en misbruik (Prof. Corine de Ruiter, drs. Manuele Schols, drs. Jill Thijssen). Het zou ook goed als u misschien met hen contact opneemt. Mocht u verder nog vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

   Beste groet,

   Henry Otgaar

 2. Kennis zegt:

  Laat mij allereerst opmerken dat uw stuk louter tot doel heeft deze persoon te beschadigen. Uit niets blijkt dat u geïnteresseerd bent in het doel dat Liliane Limpens, die ik persoonlijk ken, nastreeft: kinderen in nood helpen.

  Dan de inhoud. Uw stuk is ongenuanceerd – ieder onderwerp in de wetenschap kent haar nuances, en u laat die met het grootste gemak weg. ‘Play therapy’ is in de psychopathologie een veelgebruikt instrument om, in interactie met het kind, te zien waar problemen van het kind liggen (Gelfland and Drew, 2003). Bovendien geven ontwikkelingspsychologen aan dat jonge kinderen nooit impliciet duidelijk maken waar ze mee zitten – spel en fantasie, ook met poppen – geven leerkrachten en ouders een unieke kijk in de binnenwereld van het kind. Liliane Limpens draagt bij aan dit inzicht.

  Dit stuk is dus ongefundeerd en heeft louter tot doel mensen te beschadigen. Afbreken is makkelijker dan opbouwen, zo blijkt maar weer.

 3. Henry Otgaar zegt:

  Geachte heer/mevrouw,

  Allereerst dank voor uw reactie. Zie ook de reactie die ik naar Liliane heb geschreven. Wat betreft uw bijdrage: Hoewel het effect van “play therapy (PT)” onderzocht is, zijn er veel stukken te vinden met kritische noten naar het gebruik van PT bij identificering van bijvoorbeeld kindermishandeling (zie bijvoorbeeld Foulkrod & Davenport, 2010). Conclusie van die artikelen is dat er geen wetenschappelijke basis is voor het gebruik van PT bij de signalering van bijvoorbeeld misbruik. Of zoals White and Allers (1994, p.393) stellen “evidence of the succesfull use of PT with abuse and neglect remains illusive”. Verder zijn er componenten in PT (het spelen van poppen) die (en zie mijn bijdrage) al vaak onderzocht zijn en ook voor het geheugen negatieve effecten kunnen sorteren.

  Dank voor uw reactie.

 4. Geachte heer Otgaar,

  Niet u, maar enkele van uw collega’s hebben expertise op het gebied van signalering van mishandeling | misbruik. U bent echter de auteur van een blog over dit onderwerp. Het wekt buitengewoon mijn verbazing dat uw hoogleraar hiermee heeft kunnen instemmen.

  U citeert uit een alinea uit mijn persbericht, maar laat de meest cruciale zin weg. Onvolledig citeren is wetenschappelijk onverantwoord. De complete tekst luidt:

  ‘Kinderen die opgaan in het poppenspel kunnen aan oplettende leerkrachten [subtiele] signalen van nood afgeven. Juist het indirecte karakter ervan verstrekt kinderen in een bepaalde mate een voorzichtige en veilige ruimte om dit te doen. Zij hoeven niet persoonlijk te verraden of te ontmaskeren, dat doen de poppen voor hen. Het ligt in de mogelijkheid van leerkrachten om deze kinderen bij de hand te nemen en hen te leiden naar voldoende adem- en groeiruimte. Het interpreteren en diagnosticeren van signalen is vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van gekwalificeerde zorg-deskundigen.’

  Het poppenspel is door mij gedefinieerd als een observatie-hulpmiddel voor leerkrachten en begeleiders om te komen tot zogenaamde ‘niet-pluis gevoelens’ ten aanzien van kinderen die stille slachtoffers zijn van [huiselijk] geweld. Vooralsnog niet als een speltherapeutisch instrument. ‘Niet pluis gevoelens’ ontstaan door een combinatie van waargenomen feiten en van intuïtief weten. Dit is een voorstadium van de vroegsignalering, het gebied van de zorgdeskundigen.

  Zoals een chirurg de schuld van een fatale fout niet kan neerleggen bij het operatie-instrument, zo zijn poppen niet verantwoordelijk voor interpretatie en diagnostische fouten door professionele zorgverleners. De instrument-gebruikers dienen de kwaliteit en de toepasbaarheid voorafgaand aan de handeling uiterst zorgvuldig te bepalen. Hun handelingsbekwaamheid dient onderzoeksobject te zijn, niet de levenloze poppen.

  Graag zie ik uw komst tegemoet op 21 maart.

  Een vriendelijke groet,
  Liliane M.E.M. Limpens

 5. Anoniem zegt:

  Geachte mevrouw Limpens,

  Mijn expertise ligt op het gebied van het geheugen en wat kinderen en volwassenen herinneren van bijvoorbeeld traumatische ervaringen. In dat gebied doe ik wetenschappelijk onderzoek en dus ook naar bijvoorbeeld bepaalde hulpmiddelen (zoals poppen) die de rapportages van kinderen/volwassenen zouden moeten helpen. Het lijkt mij duidelijk dat ik om die reden daarom ook over het negatieve effect van uw poppenvilla’s op het geheugen vanuit wetenschappelijke hoek iets kan zeggen. Verder het volgende: Mijn blog is goedgekeurd door de hoogleraren en aan mijn blog is zelfs meegeschreven door een van onze hoogleraren. Wat betreft uw citatie: dat doet geen afbreuk aan hetgeen ik in mijn blog betoog. Het gebruik van poppen om “vroegsignalering” van bijvoorbeeld kindermishandeling te detecteren is gevaarlijk voor het geheugen en vooral voor het geheugen van kinderen en dit gebruik is pas “wetenschappelijk onverantwoord”.

  Danku voor uw reactie.

 6. Geachte heer Otgaar,

  Inmiddels begrijp ik dat er wereldwijd vele onderzoeken verschenen zijn naar het gebruik van poppen als speltherapeutisch instrument.
  Met sterk wisselende – positieve, neutrale en negatieve – uitkomsten | een volledig kleurenpalet!
  Mer name in de USA en Canada worden poppen veelvuldig en met succes ingezet voor onderzoeks- en therapeutische doeleinden ten behoeve van het traceren van kindermishandeling.

  Om die reden heb ik besloten om een uitvoerig internationaal literatuuronderzoek te initiëren.
  Samenvattingen van alle rapporten zal ik bundelen en overhandigen aan de actieve vroegsignalerings-villa-gebruikers.
  Het is dan de verantwoordelijkheid van de professionals om te besluiten of | op welke wijze men de villa zal inzetten.

  Zou u uw onderzoek compact in het Nederlands kunnen samenvatten?

  Een vriendelijke groet,
  Liliane Limpens
  designer | director LILIANE BV
  http://www.liliane.eu

 7. Marko Jelicic zegt:

  Geachte mevrouw Limpens,

  In 1990 publiceerde de Amsterdamse psycholoog Peter Dingemans in Tijdschrift voor Psychiatrie (jaargang 32, p. 320-339) een overzicht van de literatuur over de ‘poppenmethode’ om seksueel misbruik bij kinderen aan te tonen. Zijn conclusie was: “Evaluatie van de onderzoeksliteratuur laat zien dat gebruik van de poppen op dit moment vanuit wetenschappelijke methodiek bezien niet acceptabel is. Verdere ontwikkeling van het poppeninterview en eventuele toepassing daarvan in de rechtspraak dient onder stringente voorwaarden te geschieden” (p. 320). Dingemans sluit zijn artikel af met: “Hoewel het gebruik van de SAC’s (seksueel anatomisch correcte poppen) ontraden moet worden, lijkt de vraag om evaluaties van seksueel misbruik toe te nemen. De verdere ontwikkeling van de SAC-methodiek lijkt daarmee aannemelijk, c.q. niet te stuiten. Om het verdere gebruik van de SAC’s althans enigszins te reguleren, is het van belang om een aantal minimale gebruiksvoorwaarden te stellen. Zo dient de evaluatie van seksueel misbruik van kinderen niet alleen gebaseerd te zijn op de resultaten van de SAC-interviews alleen. De SAC’s en de SAC-methode van onderzoek dienen minimaal te voldoen aan een aantal voorwaarden: (1) standaardisatie in poppen en procedures dient aangetoond te zijn, (2) wetenschappelijk acceptabele normgegevens dienen te bestaan voor vergelijking van SAC-interviewgegevens voor zowel kinderen die seksueel wel als niet misbruikt zijn, (3) het SAC-interview dient aantoonbaar en op wetenschappelijk acceptabele wijze de groepen te kunnen differentiëren, (4) professionele en gediplomeerde training dient aangetoond te zijn door de gebruiker en hij dient daarnaast als ‘expert’ op dit terrein erkend te worden door het wetenschappelijk ‘forum’. Dit forum beoordeelt ook de betrouwbaarheid en validiteit en veronderstelt publikatie van SAC onderzoek in internationale tijdschriften waarin bijdragen door collega’s beoordeeld worden. Ten slotte zou ernstig overwogen dienen te worden dat het SAC-interview op een niet geredigeerde video opgenomen dient te zijn volgens gespecificeerde criteria, zodat het in de rechtszaal als bewijs kan dienen. Hiermee wordt tevens voorkomen dat het kind als gevolg van verschillende onderzoeken niet op een eigen wijze gaat invullen en dat het niet (nogmaals) getraumatiseerd wordt” (p. 335-336). (Het artikel van Dingemans kan met een paar muisklikken gratis worden gedownload via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.) Mevrouw Limpens, dat u een bijdrage wilt leveren aan de vroegsignalering van seksueel kindermisbruik is prijzenswaardig, maar voldoet uw poppenvilla aan de voorwaarden die Dingemans meer dan 20 jaar geleden heeft gesteld aan het gebruik van de ‘poppenmethode’?

  Met vriendelijke groet,

  Marko Jelicic
  (collega van Henry Otgaar, maar heb niet meegeschreven aan zijn blog)

 8. Luc Dumez zegt:

  Ik weet niet of er onder de deelnemers in deze discussie ouders van jonge dochters zijn. Indien wel kunnen ze met zekerheid bevestigen dat het poppenspel gebruikt wordt om indrukken te verwerken. Maar dan ook alle indrukken. Aggressieve beelden op televiesie, sexuele handelingen op televiesie, ruzies thuis tussen de huisgenoten, ruzies met hun klasgenootjes en andere kinderen enz.
  Wat de oplettende leerkracht in de meeste gevallen te zien krijgt, is de mate van mediafiltering in bijzijn van het kind.
  Ik kan mezelf geen academische kennis in deze materie toeschrijven maar wel de titel “ervaringsdeskundige” en dan praten we over prakische kennis en geen theorie.
  Het mag duidelijk zijn dat ik mij volledig achter de heer Otgaar zet. Een kind verwerkt veel meer dan alleen de handelingen van de huisgenoten en de situaties of scènes die de meeste indruk achterlaten,worden herhaaldelijk herspeeld (in verschillende scenarios). Opletten dus bij het trekken van conclusies uit dat spel.

 9. Pingback: Chuckie | Forensische Psychologie Blog

 10. Pingback: DAAAAAAAAAAAG POPPEN.!!TOT ZIENS.!! | karinoldeweghuis

 11. Charles zegt:

  Het is eenvoudigweg waanzin om leerkrachten diagnoses te laten stellen (sigmaleren is stellen dat) Dat is voorbehouden aan een orthopedagoog-generalist of een GZ-psycholoog. Daarvoor heeft de ortho of de psycholoog een universitaire studie van minimaal 4 jaren gevolgd, met daarna een begeleidde ervarings periode.

  Leerkrachten (lk) inzetten om mishandeling te signaleren is gewoon kwakzalverij, de lk is niet opgeleid tot het niveau van psycholoog, kan vooral signalen (die altijd voor meerdere uitleg vatbaar zijn) mis-interpreteren. Met het gevolg dat dat kind besproken wordt in het ZAT team van school. Daarbij is een medewerker van jeugdzorg aanwezig (op het niveau van een sociaalwerker!) en dan gaat BJZ verder met het kind te diagnosticeren. Hoe doet BJZ dit, door het kind door een sociaalwerker te laten diagnosticeren, die dat doorverteld aan een gedragsdeskundige die het kind ook NIET heeft gezien of onderzocht..
  Zo komt BJZ tot onjuiste diagnoses, die wel veel geld voor BJZ opleveren en het kind onnodige behandeling in de maag splitst. (als BJZ na het ontvangen van de OTS-subsidie al wat uit zou voeren)

  Liliane, als jij twijfelt over je gezondheid ga je dan je lokale basisschool om de leerkracht aldaar je te laten diagnosticeren of ga je dan langs een sociaalwerker om te laten meten wat je hebt, of Lilliane ga je dan gewoon langs je huisarts, die een medische universitaire opleiding gevolgd heeft ?
  Kinderen zijn dan wel minderjarig, echter hebben hetzelfde recht op hoge medische hulp net zoals volwassenen. En ik acht het schandalig dat Nederland tot een derde wereldland is verworden waar leerkrachten en siciaalwerkers gaan bepalen wat er mis zou zijn met kinderen! Dat is kwakzalverij.

 12. Peter zegt:

  Er wordt veel onderzoek van de vorige eeuw aangehaald.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s