Angst is een slechte raadgever (maar je kunt er prima aan verdienen)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid laat weten dat “de kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen in het buitenland substantieel blijft.” Wat betekent zo’n mededeling? Is het zoiets als zeggen dat ergens in de nabije of verre toekomst, hier of elders, we misschien iets ergs of minder ergs gaan beleven? Dat zou een onzinnige waarschuwing zijn, die niet past bij het gezag van de Nationaal Coördinator. Daarom zullen de meeste burgers zijn aankondiging serieus nemen en er een gevoel van verontrusting aan overhouden.

En misschien dat burgers dan weer opgelucht ademhalen als ze in de krant lezen dat de Koninklijke Marechaussee op Schiphol slimme camera’s gaat inzetten. De camera’s zien of reizigers snode plannen hebben. Dat is althans wat het bedrijf zegt dat de camera’s levert. De camera’s zijn “enorm innovatief” en worden aangestuurd door QVI software, die op basis van het DARPA-project is ontwikkeld. Klinkt esoterisch, maar gek genoeg is het precies dat wat ons geruststelt. Hier is over nagedacht, denken we.

Maar angst is een slechte raadgever. Het berooft ons van onze kritische zin. Ook in het nieuws – niet hier, maar in Engeland deze zomer des te meer – was de rechtszaak tegen het echtpaar Samuel en Joan Tree. Hun zaak illustreert mijn punt. De echtelieden bouwden een “totaal uniek” apparaat, de Alpha 6, dat in staat is om op 500 meter afstand explosieven en drugs te detecteren. Het apparaat bestaat uit een antenne en een kastje. Aangestuurd door statische energie, herkent het kastje de moleculaire signatuur van explosieven en slaat alarm als er een terrorist in de buurt is. Dat leek de politiediensten in Thailand, Afghanistan, Egypte, Mexico en Irak wel wat. Geholpen door de Engelse ambassades gingen de Alpha’s als warme broodjes over de toonbank. In Thailand was de politie – die zo’n 480 apparaten aanschafte – dolgelukkig. Dankzij de Alpha’s zouden er in dat land 70% meer boeven zijn gevangen. Snuffelhonden waren voortaan overbodig. Ook bij wegblokkades in Irak, hotels in Egypte, en vliegvelden in Afghanistan worden de Alpha’s tot op de dag van vandaag ingezet.

De Alpha. Reuze handig

De Alpha. Reuze handig

Vroeg iemand naar het binnenwerk van het kastje, dan waren de Tree’s altijd resoluut. In het apparaat kijken, kon niet, mocht niet. Er zat gevoelige apparatuur in. En je wilt ook niet dat geheime technologie zo maar op straat komt te liggen. Klonk overtuigend. Totdat een technicus van de Britse geheime dienst de stoute schoenen aantrok, de kast open maakte en vaststelde dat er wat kunststoffen buisjes met een marktwaarde van nog geen 10 euro in zaten. Maar toen hadden de Tree’s inmiddels al ettelijke miljoenen verdiend aan hun fopdoos. Deze zomer werden ze wegens oplichting veroordeeld.

De Tree’s zijn een voorbeeld van hoe angst voor terroristen commercieel kan worden uitgebuit. Ze behoren tot de criminele flank van een business, die weet dat het makkelijk is om veiligheidsdiensten “nieuwe” technologie aan te smeren. Voor de hand liggende vragen worden zelden gesteld. Want de veiligheidsdiensten op hun beurt zijn maar wat blij dat zij het publiek gerust kunnen stellen met verwijzingen naar een vaag, maar tof apparaat.

Een substantiële dreiging, maar wel slimme camera’s op Schiphol dus. Camera’s die kwade bedoelingen van mensen kunnen meten. Hoe doen ze dat dan? En door wie zijn die camera’s getest en hoe effectief waren ze? En wat kosten ze? Hoeveel extra agenten kun je daarvoor rond laten lopen? Kijk, dat gewone burgers in een door de overheid gecreëerde sfeer van onrust vergeten om zulke vragen te stellen, valt te begrijpen. Maar daarvoor hebben we juist volksvertegenwoordigers: om kritisch te blijven. Van die kritische zin hebben we tot nu toe weinig gezien.

Lees ook: Story of The Fake Bomb Detectors

Geplaatst in Veiligheid & terrorisme | 1 reactie

Impossible!

Wat? TEDx Maastricht

Wanneer? Maandag 13 oktober

Waar? Theater aan het Vrijthof

Details? Check out: http://tedxmaastricht.nl/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Forensic hypnosis: Royal road or dead end on the way to eyewitnesses’ memories?

Hypnosis seems to be the solution to a multitude of problems: it is used as an aid to quit smoking, to lose weight, and police officers enthuse over its miraculous effects on eyewitness memories. How does eyewitness research explain the latter phenomenon?

Let’s take a look at a case in which hypnosis played a key role: In 1982, Larry Mayes was charged with rape and sentenced to 80 years in prison. The hypnotized victim had identified him from a lineup and was highly confident about her decision. File closed – until in 2001, after 19 years of imprisonment, Mayes was exonerated due to exculpatory evidence. It turned out that the victim had not been able to identify him from two preceding lineups. Only in the third procedure, after being hypnotized, did the victim identify Mayes as the perpetrator. He was eventually exonerated by forensic analyses showing that the DNA found at the crime scene did not match his.

Although one might be inclined to consider this case an exceptional tragic incident not worth of further attention, this seems unlikely. Hypnosis can significantly elevate error levels in eyewitness accounts and can even make witnesses develop vivid, but completely false memories of entire past events, so called pseudomemories. To make things worse, hypnosis leads to confidence inflation. This means that hypnotized witnesses are more confident in their accounts than non-hypnotized witnesses, even when making errors, which entails the danger that hypnotized witnesses are by mistake regarded as highly credible. The errors emerge, because it is difficult to distinguish actually experienced from imagined events when hypnotized. This is why hypnosis is not a suitable tool for interviewing eyewitnesses. Why is it, then, that hypnosis is still enjoying great popularity among some police forces? The procedure is frequently used in stagnating cases or in cases in which witnesses remember only little. Under hypnosis, the report criterion of eyewitnesses drops. Consequently, they report more details – but also make more errors. Because the police do not possess objectively true information about the incident, they get the impression that hypnosis helps them achieve their goal, to wit, more detailed reports. In laboratory experiments, however, it becomes apparent that many details reported under hypnosis are simply false.

In conclusion, we can rightly consider hypnosis a dead end when it comes to accessing eyewitnesses’ memories. Well-developed and -researched interview techniques, such as the Cognitive Interview, elicit comprehensive accounts, without bearing the danger of false memories as a result of increased suggestibility. This is what one may call the royal road to eyewitnesses’ memories.

References:

http://www.innocenceproject.org/Content/Larry_Mayes.php

Kebbell, M. R., & Wagstaff, G. F. (1998). Hypnotic interviewing: The best way to interview eyewitnesses? Behavioral Sciences and the Law, 16, 115-129. doi:10.1002/(SICI)1099-0798(199824)16:13.0.CO;2-I

Written by Alana C. Krix and Melanie Sauerland, this blog was originally published in German at de.in-mind.org.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Psychopathie van het dagelijks leven

De afgelopen weken las ik een “oud” boek: Manufacturing social distress: Psychopathy in everyday life, van de Amerikaanse psycholoog Robert Rieber uit 1997. Rieber werkt op dit moment als hoogleraar aan Fordham University in New York. Rieber hanteert in zijn boek de gangbare definitie van de psychopathische persoonlijkheid, zoals die is geformuleerd door Robert Hare. Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan innerlijk conflict over het overschrijden van sociale en morele normen, gebrek aan empathie met anderen, behoefte aan macht en overmatig sensatiezoeken (thrill-seeking). Wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen, maar het is opvallend dat dit onderzoek bijna uitsluitend betrekking heeft op criminele psychopaten, dat wil zeggen op personen die vanwege hun antisociale gedrag in aanraking zijn gekomen met justitie. Rieber richt zich op de niet-criminele “huis-tuin-en-keuken” psychopaten onder ons, en zijn stelling is dat de huidige maatschappij psychopathisch gedrag verregaand normaliseert.

Rieber book cover

Ik moest hieraan denken toen ik in juni-juli de bobo’s van de woningcorporaties zag zitten bij de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.  Al deze mannen, en een enkele vrouw, leken zichzelf nog steeds te beschouwen als respectabele individuen. Heel soms werd op een klein puntje toegegeven dat iets “een verkeerde keuze” was geweest, zoals het rijden in een Maserati als dienstauto met eigen chauffeur à raison van ruim 8000 euro per maand: zie hier de video van het verhoor. Dat gaf volgens Hubert Möllenkamp, directeur van Rochdale, “een verkeerde beeldvorming naar de huurders”. Al zijn mededirecteuren van Rochdale hadden volgens hem een regeling dat ze privé in een auto van de zaak mochten rijden, dus dat was “normaal”. Nergens tijdens dit verhoor laat deze directeur op enig moment schaamte zien. Hij claimt geheugenverlies voor belangrijke, mogelijk compromittererde feiten, terwijl zijn geheugen op andere punten perfect functioneert. Rieber noemt dit “the normalized psychopathy of powerful positions” (p. 13).

Nu is corruptie en vriendjespolitiek natuurlijk van alle tijden, maar volgens Rieber is de wijze waarop dit type gedrag in het huidige tijdsgewricht wordt goedgepraat, evenals de apathische reactie van het algemene publiek, uniek in de geschiedenis. Hij vindt dat psychopathisch gedrag verheerlijkt wordt in films (denk James Bond en Gordon Gekko in Wall Street) en andere media. Psychopathie maakt onderdeel uit van de zogenaamde donkere driehoek (dark triad), een groep van drie persoonlijkheidstrekken: Machiavellisme, narcisme en psychopathie. Deze drie trekken overlappen voor een gedeelte en zijn verbonden met een kille, manipulatieve en instrumentele omgang met anderen. Het interessante aan deze persoonlijkheidstrekken is dat ze gemakkelijk verborgen worden achter een overtuigend “masker van geestelijke gezondheid”. Psychopaten en narcisten winnen gemakkelijk het vertrouwen van anderen omdat ze in eerste instantie overkomen als aardig, charmant en goedbedoelend. Alleen in een langerdurend contact openbaren zij hun donkere kanten.

Wolf in schaapskleren

Wolf in schaapskleren

De laatste jaren begint er voorzichtig meer onderzoek te komen naar de “huis-tuin-en-keuken” verschijningsvormen van psychopathie. Zo publiceerden Smith en Lilienfeld (2013) een overzicht van het onderzoek naar psychopathie op het werk. Psychopathie houdt verband met intimidatie en pesten op de werkplek, en met zwakke managementvaardigheden (geen team-player). Er is ook enig bewijs voor een positieve relatie met overtuigingskracht en het durven nemen van risico’s op het werk. De belangrijkste conclusie van Smith en Lilienfeld is echter dat we nog heel weinig weten over niet-criminele psychopaten.

Ik denk dat we als forensisch psychologen veel kunnen leren over psychopathie door onderzoek te doen naar hun slachtoffers. Er verschijnen steeds meer boeken, die de gevolgen van het leven met iemand met psychopatische kenmerken voor de naaste omgeving, documenteren. Dr. Martha Stout schreef The sociopath next door. Cherylann Thomas schreef een boek over de ervaringen met haar vader: Evil eyes: A daughter’s memoir. Dit soort informatiebronnen biedt inzicht in de gedragingen van mensen met psychopathie, inzicht dat we niet van de psychopaten zelf zullen krijgen, omdat zij meesters zijn in liegen en bedriegen.

Sarah Francis Smith & Scott O. Lilienfeld (2013). Psychopathy in the workplace: The knowns and unknowns. Aggression and Violent Behavior, 18, 204-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2012.11.007

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: | 2 reacties

The Maastricht Conference On Symptom Validity

Functional or Feigned?

4th European Conference on Symptom Validity Assessment;

Thursday June 11 – Friday June 12 2015

Crowne Plaza Hotel Maastricht

Website:http://www.tmfi.nl/symptomvalidity

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tijdschrift Voor Kwezelarij Is Bang Voor Ruzie En Besluit Repliek Niet Te Publiceren

Als redacteur van een internationaal tijdschrift kom je gekke dingen tegen. Toch sta je soms versteld van hoe het kan gaan. Nu moet je tegen een stootje kunnen – ik heb er toevallig een leuke hobby aan – maar dit was zo weinig academisch. Het ging zo: het lokale blad Expertise & Recht vroeg me om een speciaal nummer over de forensische psychologie samen te stellen. Maar natuurlijk, zeker, leuk. Dus mijn collega’s schreven wat artikeltjes en ikzelf – met wat co-auteurs – schreef iets over misvattingen van experts over kinderen als getuigen. En wat de consequenties van zulke misvattingen zijn. Toen begon het gelazer.

Want ter illustratie voerde ik in het artikel een zaak op waarbij ik als getuige-deskundige was opgetreden. Het ging om een zaak waarbij een vrouw in haar huis was doodgestoken. Haar zevenjarige dochter zei te hebben gezien dat het haar vader was die had gestoken. Mijn conclusie: het zat snor met de betrouwbaarheid van haar verklaringen. De advocaat van de verdachte had ook een expert ingeschakeld: Ruud Bullens. De man die als deskundige faam verwierf in de Schiedammer parkmoord. Bullens meende dat de dochter zich dingen kon hebben ingebeeld. Met een antiek woord uit de belle epoque van de Weense psychiatrie heet dat “autosuggestie”.

Na het artikel te hebben toegezonden aan de redactie van Expertise & Recht, ontvingen we het met vreemde opmerkingen retour. In ons stuk verwezen wij bijvoorbeeld naar een passage uit een boek van nog zo’n antieke held: Hugo Münsterberg. De passage handelde over de incompetenties die Münsterberg aan kinderen (en vrouwen) toerekende. Een redactielid dat ons stuk had beoordeeld, merkte op dat hij de desbetreffende passage niet kon terugvinden in zijn exemplaar van Münsterberg. Vreemd toch. In de originele druk van het boek was de passage toch echt terug te vinden en we stuurden een scan daarvan naar de redactie. So far, so good.

Het redactielid was verder van mening dat de rest van het artikel niet te vertrouwen was als het citaat uit Münsterberg al niet klopte. Zo zeg. Dat is zoiets als stellen dat je auto total loss is omdat er vogelpoep op de motorkap zit. Er kwam nog meer.

Het redactielid wilde een volledige scan van Bullens’ rapport hebben. We moesten maar –zonder toestemming van Bullens- zijn vertrouwelijke rapport naar de redactie sturen. Dat gingen we dus mooi niet doen. We vonden het vreemde manoeuvres voor een redactie. Ik bedoel: hun tijdschrift gaat niet over de pleziervaart, maar over serieuze vraagstukken uit het recht.

De redactie nodigde Bullens uit om een reactie te schrijven op ons artikel. Beide artikelen zouden dan samen worden gepubliceerd. Vervolgens zouden wij dan weer op het verhaal van Bullens mogen reageren. Klonk goed, academisch ook. Maar zover kwam het niet. In onze repliek op Bullens’ artikel merkten we op dat Bullens niet op de hoogte was van de recente literatuur over het geheugen. Met als gevolg dat hij in de bedoelde zaak de verklaringen van het meisje nodeloos had geproblematiseerd.

De redactie besloot onze repliek niet te publiceren. Bullens had het gelezen en voelde zich “gegriefd”. Zei de redactie. Ach gutteguttegut toch.

Niet fraai van zo’n tijdschrift: missers in de beoordelingsrapporten, loze beloftes en – vooral – kwezelachtige bangheid voor academische discussie. Wat stond er dan in onze repliek? Lees zelf maar.

Geplaatst in Wetenschap & Maatschappij | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een top- of flopartikeltje schrijven

Baanbrekend en innovatief onderzoek lijkt samen te hangen met sjoemelarij. Althans: die indruk krijg je als je naar de psychologie kijkt. Die wordt namelijk opgeschrikt door casuïstiek over frauderende psychologen. Ze vonden innovatieve resultaten. Ze pleegden echter ook fraude. We kennen ze onderhand wel. Stapel en Smeesters bijvoorbeeld. Er zijn er helaas nog meer.

We weten dat de meeste fouten in psychologisch onderzoek waarschijnlijk niet doelbewust zijn gemaakt. Gelukkig maar. Die fouten vallen onder de vele vrijheidsgraden die een wetenschapper heeft tijdens het analyseren, interpreteren en het opschrijven van resultaten. Wetenschappers komen ze vaak genoeg tegen. Een proefpersoontje hier en daar bij testen, niet-significante resultaten niet publiceren, tussendoor effe al wat analyses draaien. Mocht je het nog niet weten: echt waar. Ze kunnen de kans op toevalsbevindingen aardig vergroten. Wat we nog niet weten is of toptijdschriften vooral topartikelen of flopartikelen bevatten.

Een toptijdschrift in de psychologie is Psychological Science. Het tijdschrift over zichzelf: “the flagship journal of the Association for Psychological Science, is the highest ranked empirical journal in psychology and is truly a leader in the field”. Dat is duidelijke taal. Het is het tijdschrift waarover het gerucht de ronde doet dat het alleen “sexy research” publiceert. Je weet wel, onderzoek dat laat zien dat bijgeloof positief samenhangt met uitstekende cognitieve en lichamelijke prestaties. Of dat onethisch gedrag creativiteit in de hand werkt. Innovatief en sexy. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar bewijs ervoor schijnt ervoor geleverd te zijn.

Er is nog nooit onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van al die sexy artikelen. De Amerikaanse onderzoeker Gregory Francis onderzocht een grote set van artikelen die tussen 2009 en 2012 in Psychological Science was gepubliceerd. Hij keek vooral naar de resultaten van die artikelen en de statistiek daarachter. Van de artikelen die hij kon analyseren vond hij dat maar liefst 82% (n = 36) ernstige fouten bevatten. Flopartikelen dus. Het komt overeen met het onderbuikgevoel dat veel onderzoekers al hadden over het tijdschrift. Een soort “to-good-to-be-true” gevoel.

Wat nu? Geen artikelen meer sturen naar dit tijdschrift? Misschien moeten we nieuw leven blazen in tijdschriften die nooit een hele goeie reputatie hebben gekend. Tijdschriften als Psychological Reports en Perceptual and Motor Skills. Dat zijn tijdschriften waarover geruchten de ronde doen dat negatieve bevindingen daar wel gepubliceerd konden worden. Gregory Francis zou eens artikelen van die tijdschriften onder de loep moeten nemen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat daar veel top- in plaats van flopartikelen zijn gepubliceerd.

Geplaatst in Uncategorized, Wetenschap & Maatschappij | Een reactie plaatsen

Kristien Hemmerechts komt

Odette heet de hoofdpersoon in Kristien Hemmerechts’ nieuwe roman “De vrouw die de honden eten gaf”. Iedereen snapt dat met Odette de ex-vrouw van Marc Dutroux wordt bedoeld. In Hemmerechts’ roman wordt ze geportretteerd als een afhankelijke vrouw, die door Dutroux in het moeras van geweld en brutaliteit werd getrokken. Eigenlijk ook een slachtoffer dus. Maar hoe accuraat is dat portret? En kan het wel de bedoeling zijn om een justitieel dossier te fictionaliseren? Is dat niet de zaken complexer maken dan ze zijn?
Daarover praten we met de schrijfster.

Wanneer? Zaterdag 22 maart
Hoe laat? 20.00 uur
Waar? Pesthuys

Entree studenten: 5 euro (plus consumptie)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tunnel vision in German investigation: A possible miscarriage of justice

On 7 May 2001, in the small town of Lichtenberg, 9-year old Peggy goes missing. Initially, the investigation leads nowhere, but then 24 -year-old Ulvi – who originates from the same village as Peggy – arouses suspicion. Ever since he suffered from meningitis as a toddler, Ulvi is handicapped. He has the mental capacities of a 10-year old.

In the village, it is a known fact that Ulvi repeatedly exposed himself in front of children and prompted them to touch him. Ulvi becomes the prime suspect, and the police interrogators confront him with the finding of Peggy’s blood on his clothes. During this interrogation – we are now in July 2002 – he confesses. In April 2003 he was sentenced to life imprisonment, along with an order to psychiatric treatment. Case closed.

Or is it? Ulvi soon retracts his confession and asserts his innocence. In fact, his alibi is gapless and the details regarding the course of events cannot be confirmed. For example, Peggy’s body is not found at the location Ulvi describes. In addition, Ulvi changes his statement in every hearing: once he names his father as the one who allegedly helped him remove the body, another time he mentions his best friend as accomplice. And the blood on his clothes? A feigned detail to make him confess.

This raises questions as to why the investigators and court did not become suspicious, for example when the confession contained no crime knowledge.  Or when Ulvi’s alibi checked out.  It seems that all cues and leads were interpreted in a way that they matched a previously established hypothesis, namely that Ulvi is the perpetrator. It would not be the first time that crime investigations were largely controlled by wishful thinking, rather than facts. Psychologists speak of tunnel vision, and similar cases are known in Germany, the Netherlands, Belgium, and the UK. Whether or not Ulvi is innocent, we don’t know. But there are good reasons to put this case to the acid test. The good news is, in December 2013 the proceedings before the District Court of Bayreuth were resumed, and the trial is scheduled to start in April 2014. Hopefully the new judges will have an unclouded view.

This blog was originally published in German at de.in-mind.org.

Update (14-5-2014): Ulvi K. acquitted.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Interview met journalist Douglas De Coninck over de zaak-Gottschalk III

Deel 1                                                                                                                                             Deel 2

Is – nu uw boek is verschenen – een herziening van de zaak Gottschalk mogelijk?
Nee, ons rechtssysteem kent een verdict van een volksjury, twaalf gewone burgers, een soort pauselijke autoriteit toe. Daar is in België geen enkele vorm van beroep tegen mogelijk, tenzij op grond van vormfouten. Die zijn er in deze zaak niet.

Zijn er – denkt u – meer van zulke zaken in België?
Vast en zeker. In zijn boek Overtuigend Bewijs maakte hoogleraar Peter van Koppen enkele jaren geleden een sublieme analyse van de zogeheten parachutemoord, waar de jonge Els Clottemans louter op basis van veronderstellingen en zonder ook maar een begin van bewijs werd veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Zij krijgt vandaag hetzelfde te horen als de broers: ‘Beken, heb berouw, en dan laten we je over enkele jaren vervroegd vrij.’ Van seriedoder Ronald Janssen wordt nu aangenomen dat die begin jaren negentig is weggekomen met zijn eerste moord omdat justitie in Leuven er een student voor heeft doen veroordelen door een volksjury. De jongen kreeg tien jaar voor een verkrachting en lustmoord – wat ongezien goedkoop is – en kreeg nadien te horen dat als hij voldoende blijk van spijt en schuldinzicht snel weer vrij zou komen. Hij moest ook beloven nooit met de pers of in het openbaar te praten over de zaak. En zo is het gegaan. Alle objectieve redenen zijn aanwezig om zo’n zaak te herbekijken, al was het maar in het algemeen belang. Het gebeurt niet.

Zou het geen idee zijn als een Belgische universiteit een project Gerede Twijfel start? Of zijn wetenschappers bang dat ze slaags raken met het justitiële apparaat?
Sinds DNA-profilering in de jaren negentig in de VS tal van veroordeelden voor verkrachting vrijpleitte of het drama’s rond de Britse Guildford Four en de Maguire Seven is justitie in heel veel landen voor de spiegel gaan staan. Bijna overal is men tot de consensus gekomen dat er niks schandelijks is aan ‘leren uit je fouten’, integendeel zelfs. Haast overal zijn er herzieningscommissies of versoepelde procedures tot herziening gekomen. In één land niet. Het mijne. Daarom ben ik op deze zaak gesprongen. Werkelijk alles zit er ook in: foltering in de verhoorkamer, valse bekentenissen, forensische hypnose, een volksjury waar het openbaar ministerie via wraking alle mogelijk intelligente mensen heeft geweerd en vervangen door poetsvrouwen en werklozen.
Ik ben sinds het verschijnen van mijn boek nog niemand tegengekomen die begint over rook of vuur. Al wie het leest, erkent dat hier door een samenloop van op zich vrij onschuldige omstandigheden een gruwelijke vergissing is begaan. Iedereen weet en beseft ook dat er geen reden is om aan te nemen dat België immuun zou zijn voor justitiële dwalingen. Ik weet dus niet echt waar ze zitten, de tegenstanders van een project Gerede Twijfel of een commissie voor herzieningen van afgesloten strafzaken. Men kijkt gewoon de andere kant op. We stevenen op belangrijke verkiezingen af en elke politicus heeft zoals altijd iets urgenters op de agenda staan dan dit.
Ik ben een vooruitgangsoptimist. Al zo lang ik leef, gaat de beschaving door met beschaven. Een instantie die dwalingen als deze rechtzet komt er ooit wel. Komt het niet door de zaak-Gottschalk, dan door een volgend drama. Als het boek hier en daar wat geesten heeft doen rijpen, is het een zinnige onderneming geweest.

Dank voor dit interview meneer De Coninck

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie